Сурталчилгаа байрлуулах

Төлбөртэй мэдээ нийтлүүлэх дараалал:

Захиалгаа uchral.com0515@gmail.com хаягт илгээх эсвэл 99209566 утсаар холбогдож захиална. Ингэхдээ

  • Мэдээний байршлыг бичнэ (Топ мэдээнд, Онцлох 1 мэдээнд, Онцлох 2 мэдээнд, Шинэ мэдээнд)
  • Мэдээ нийтлүүлэх огноог бичнэ (2019.01.30-ний 09:00 цагт … г.м)
  • Холбоо барих утасны дугаараа бичнэ

Төлбөр төлснөөр захиалга баталгаажиж материалыг сайтад нийтэлнэ.

Мэдээний агуулгыг текст, фото, видео төрлөөр баяжуулж болох ба зураг дүрсний тоо хэмжээнд хязгаарлалт тавихгүй.

Мэдээ мэдээлэл илгээхдээ анхаарах зүйлс:

  • Мэдээнд оруулах зургуудыг өндөр чанартайгаар ирүүлнэ.
  • Мэдээнд видео оруулах бол Youtube-д оруулаад линкийг илгээнэ.
  • Мэдээнд оруулах зургийн дарааллыг ойлгомжтой хэлбэрээр тайлбарлаж ирүүлнэ.

Холбоо барих:

Утас: 99209566 (Ажлын өдөр: 08:30-18:00)

Мэдээ Байршил Нөхцөл Үнэ –

/өдрөөр/

ТОП мэдээ Слайд хэлбэрээр байрладаг топ мэдээ ТОМ онцлох мэдээнд байршина ₮ 400 000
Тухайн өдрийн хэдэн цагт ч орсон маргааш өглөөнийх нь 09.00 цагт бууна. ТОП мэдээ 1, 2-ын аль нэгт үлдсэн цагтаа байршина.
Онцлох 1 мэдээнд Онцлох хоёр мэдээний нэг Тухайн өдрийн хэдэн цагт ч орсон маргааш өглөөнийх нь 09.00 цагт онцлох хэсгээс бууна. ₮ 300 000
Онцлох 2 мэдээнд Онцлох хоёр мэдээний нэг Тухайн өдрийн хэдэн цагт ч орсон маргааш өглөөнийх нь 09.00 цагт онцлох хэсгээс бууна. ₮ 250 000
Шинэ мэдээ Шинэ мэдээний жагсаалтад Шинэ мэдээний жагсаалтад орно ₮ 200 000
Агуулгаараа нийцэх дэд категориуд руу орно

 

Жич: *Бусдын нэр төр, алдар хүндэд үндэслэлгүйгээр халдсан, Монгол улсын хуулиар хориглосон бараа, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний агуулгатай бол редакц материалыг сайтад нийтлэхээс татгалзана.